ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทั้งหมด

       มอบใบประกาศนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทอิโตะ [2012-05-10]

        มอบใบประกาศนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทอิโตะ   อ่านต่อ ...

       ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.แพ่ เขต 2 [2012-05-08]

        สพป.แพร่ เขต 2 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของ สพป.ชลบุรี เขต 3   อ่านต่อ ...

       ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันฉัตรมงคล" [2012-05-05]

        ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันฉัตรมงคล"และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง    อ่านต่อ ...

       พิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สช.รุ่นที่ 1 [2012-05-03]

        การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำรุ่นที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   อ่านต่อ ...

       โครงการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล [2012-05-03]

        ประชุมผุ้บริหารโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล   อ่านต่อ ...

       คุณธรรมกับจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [2012-05-01]

        การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    อ่านต่อ ...

       ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน [2012-05-01]

        สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 ศึกษาดูงาน   อ่านต่อ ...

       รดน้ำ ขอพรท่านเจ้าคณะตำบลนาเกลือ [2012-04-21]

        รดน้ำ ขอพรท่านเจ้าคณะตำบลนาเกลือ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555   อ่านต่อ ...

       รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 2555 [2012-04-21]

        รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 2555   อ่านต่อ ...

       งานกองข้าว เทศบาลฯบางละมุง [2012-04-21]

        ร่วมสืบสานประเพณี งานกองข้าว เทศบาลตำบลบางละมุง   อ่านต่อ ...
                หน้าที่ : |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 หน้าที่ : 58
กลับหน้าหลัก