ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทั้งหมด

       การถ่ายโอนโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน [2013-06-14]

        ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ่านต่อ ...

       ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดานางละออง [2013-06-14]

        ข้าราชการ สพป.ชบ.3   อ่านต่อ ...

       ยกระดับคุณภาพด้านคำนวณครูคณิต [2013-06-07]

        สพป.ชบ.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ด้านคำนวณ (Numeracy)   อ่านต่อ ...

       อบรมปฏิบัติการสอนเขียนเรียงความ [2013-06-07]

        สพป.ชบ.3 จัดอบรมปฏิบัติการสอนเขียนเรียงความ   อ่านต่อ ...

       การอ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA [2013-06-04]

        โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย    อ่านต่อ ...

       โครงการอบรมค่ายคุณธรรม [2013-06-04]

        "วัยใสใส่ใจกตัญญูู"   อ่านต่อ ...

       วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ครู สพป.ชบ.3 [2013-06-03]

        โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2556    อ่านต่อ ...

       อบรมเยาวชนวัยเสี่ยงหลีกเลี่ยงยาเสพติด [2013-06-03]

        โครงการป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา    อ่านต่อ ...

       เพิ่่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร [2013-05-31]

        สำหรับผู้บริหารโรงเรียน   อ่านต่อ ...

       นโยบายการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา [2013-05-27]

        รมช.ศึกษาธิการ มอบนโยบายการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เขตพื้นที่ชลบุรี เพื่อให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติด และอบายมุข ภาคกลางและภาคตะวันออก   อ่านต่อ ...
                หน้าที่ : |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 หน้าที่ : 25
กลับหน้าหลัก