ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทั้งหมด

       อบรมเทคนิคการพูดในที่ชุมชน [2014-04-03]

        และศิลปะการเป็นพิธีกร    อ่านต่อ ...

       พิธีถวายประกาศ [2014-03-31]

        แด่พระครูวิมลภาณ นนท.โชโต (สนั่น รัชตมงคลชล)    อ่านต่อ ...

       ประธานมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล [2014-03-30]

        โรงเรียนพัชระมิวสิค อะคาเดมี ศรีราชา   อ่านต่อ ...

       ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ [2014-03-24]

        เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน   อ่านต่อ ...

        ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ [2014-03-21]

        เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 3/2557   อ่านต่อ ...

       ประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหาร [2014-03-19]

        ครู ผู้สอน โรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดชลบุรี   อ่านต่อ ...

       ประธานเปิดการอบรม [2014-03-19]

        "การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม"   อ่านต่อ ...

       รับมอบห้องสุขานักเรียน [2014-03-18]

        โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย    อ่านต่อ ...

       ร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบเกียรติบัตร [2014-03-17]

        การฝีกอบรมทักษะวิชาชีพที่มีคุณภาพ   อ่านต่อ ...

       ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ [2014-03-16]

        เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ   อ่านต่อ ...
                หน้าที่ : |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 หน้าที่ : 2
กลับหน้าหลัก