วันที 2013-12-01
    การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
         วันที่ 29 พฤศิจกายน 2556 เวลา 13.00 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยชี้แจงในเรื่องการเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขัน การเดินทาง ที่พัก อาหาร และงบประมาณสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน (ปิ่นเพชร แช่มช้อย ภาพ/ข่าว)

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่
เมื่อภาพขยายใหญ่แล้วท่านสามารถคลิกที่มุมซ้ายบน และมุมขวาเพื่อดูภาพก่อนหน้าและภาพถัดไปได้