วันที 2013-08-06
    ประธานการประชุม
         วันที่ 5 สิงหาคม 2556 นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รอง ผอ.สพป.ชบ.3 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมการศึกษาสู่สาธารณชน และการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา และวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษาและคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนภาครัฐและเอกชน ในระบบและนอกระบบ (สรรัตน์ ภาพ / ปิ่นเพชร ข่าว)

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่
เมื่อภาพขยายใหญ่แล้วท่านสามารถคลิกที่มุมซ้ายบน และมุมขวาเพื่อดูภาพก่อนหน้าและภาพถัดไปได้