วันที 2013-06-14
    การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
         กลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ รอง ผอ.สพป.ชบ.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชบ.3 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมในครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.แนวทางการดำเนินงานระบบควบคุมภายในประจำปี 2556 และการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)โดยนางมะลิวรรณ ศรีนา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรในการอบรม (พิไลพร ดรจันแดง ภาพ/ข่าว)

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่
เมื่อภาพขยายใหญ่แล้วท่านสามารถคลิกที่มุมซ้ายบน และมุมขวาเพื่อดูภาพก่อนหน้าและภาพถัดไปได้