วันที 2013-06-04
    การอ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA
         นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการ การอ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.56 ณ ห้องประชุม สพป.ชบ.3 โดยนางสาวศรีวิน ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามจากครูที่เข้าร่วมโครงการฯ (พิไลพร ดรจันแดง ภาพ/ข่าว)

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่
เมื่อภาพขยายใหญ่แล้วท่านสามารถคลิกที่มุมซ้ายบน และมุมขวาเพื่อดูภาพก่อนหน้าและภาพถัดไปได้