ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย  
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ รายละเอียดดังแนบ
  [chon3&Thai.pdf] [baby3.pdf] [baby4.pdf]  
      2013-05-16 03:02:30