สพป.ชบ.3  
สพป.ชบ.3 ได้โอนเงินค่าตอบแทนจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และนักการภารโรงงบปกติ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2554
   
      2011-11-07 07:27:35