ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 เชิญชมการถ่ายทอดสดงาน "ลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ สพฐ.สานต่อมรดกไทย"  [2013-12-19] อ่านต่อ ...
 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่10/2556  [2013-12-16] อ่านต่อ ...
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้  พลังงานสีเขียว Greeneducation   [2013-12-16] อ่านต่อ ...
 การนิเทศติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน แผนการดำเนินงานเร่งด่วนตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  [2013-12-03] อ่านต่อ ...
 บิดา นางอัมพา ถ้วยงาม ผอ.ร.ร.บ้านชากยายจีน  ถึงแก่กรรม  [2013-12-02] อ่านต่อ ...
 คัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย  [2013-12-01] อ่านต่อ ...
 ประชุมเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก  [2013-11-28] อ่านต่อ ...
 สรุปผลการพิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [2013-11-27] อ่านต่อ ...
 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ภายใต้โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  [2013-11-26] อ่านต่อ ...
 แผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ปี2557  [2013-11-26] อ่านต่อ ...
 ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา  [2013-11-21] อ่านต่อ ...
 ประกวดสวดมนต์หมู่้สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2557  [2013-11-19] อ่านต่อ ...
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา ครั้งที่ 9/2556  [2013-11-15] อ่านต่อ ...
 โรงละครไทย "อลังการ" เปิดรอบการแสดงพิเศษ สำหรับคณะครูและนักเรียน ครั้งที่ 8/2556  [2013-11-15] อ่านต่อ ...
 นิทรรศการในการประชุมเสวนาขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  [2013-11-11] อ่านต่อ ...
 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 14  [2013-11-11] อ่านต่อ ...
 การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557 ของคุรุสภา  [2013-11-07] อ่านต่อ ...
 เชิญร่วมแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา โครงการพลังคิดสะกิดโลก  [2013-11-05] อ่านต่อ ...
 งานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2 "ทิศทางและกระบวนการสร้างพลเมืองอาสาสมัครสู่สังคมอาเซียน"  [2013-11-05] อ่านต่อ ...
 เชิญร่วมต้อนรับนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3  [2013-11-04] อ่านต่อ ...
หน้าแสดงผล :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38
กลับหน้าหลัก